Select Page
Susisiekimo forma
Jei jus domina mūsų pasiūlymas, naudokite žemiau esančią formą ir užduokite klausimą mūsų specialistui.

Renginiai ir internetiniai seminarai

Šioje skiltyje yra tik šiuo metu suplanuoti įvykiai. Prieš suplanuotą internetinį seminarą mūsų prenumeratoriai bus informuoti el. paštu apie žiniatinklio seminarų ir pristatymų detales. Registracijos forma bus pateikiama kiekvieną kartą prieš konkretų renginį.

Bendra informacija apie organizuojamus internetinius seminarus

 1. Dalyvavimas webinare nemokamas.
 2. Stovario svetainėje dalyviai gali nuotoliniu būdu dalyvauti internetiniuose mokymuose ir konferencijoje.
 3. Praėjęs registracijos procesą, dalyvis nurodytu elektroninio pašto adresu gauna nuorodą į puslapį su mokymais.
 4. Pagal elektroniniu paštu atsiųstą grafiką, dalyvis atsidaręs gautą url eina į mokymų vietą. Įeidamas į svetainę, jis dalyvauja joje gyvai – mato ekraną su pristatymu ir pranešėju.
 5. Naudodamas pokalbių funkciją vartotojas gali užduoti klausimus ir dalyvauti diskusijoje.
 6. Visi organizuojami internetiniai seminarai gali būti įrašyti ir vėliau paskelbti Stovaris svetainėje ir (arba) visose Stovaris Sp. z o.o. profilis. (pvz., Facebook, Linkedin, YouTube).
 7. Pakankama sąlyga norint dalyvauti webinare – teisingai užpildyta registracijos forma.

Aparatinės įrangos reikalavimai norint dalyvauti internetiniame seminare

 1. Prieš dalyvaudami internetiniame seminare, organizuojamame per GetResponse platformą pirmą kartą, vartotojų gali būti paprašyta įdiegti papildomą programinę įrangą ir (arba) papildinius.
 2. Norint tinkamai ir visapusiškai naudotis mokymais, reikia turėti įrenginį su prieiga prie interneto, turintį interneto naršyklę.
 3. Prietaisas turi būti aprūpintas garsiakalbiais (mikrofonas pasirenkamas) arba galimybė prijungti ausines.
 4. „GetResponse“ platforma ekrano kokybę ir greitį pritaiko prie jūsų ryšio, užtikrindama optimalų našumą tiek DSL, tiek mobiliajame ryšyje.

Webinaro nuostatai

Apibrėžimai

1.1 Webinarai – internetinių mokymų tipas, vykdomas ir įgyvendinamas naudojant GetResponse platformą, leidžiantis dvipusiam ryšiui tarp instruktoriaus ir Dalyvių, naudojant virtualius įrankius.
1.2. Paslauga – svetainė www.stovaris.pl, naudojama Dalyvių registracijai ir informacijai apie internetinius seminarus.
1.3. GetResponse – platforma, kurios pagalba vyksta internetiniai seminarai.
1.4 Internetinių seminarų, kuriuos rasite adresu www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/, organizatorius yra Stovaris Sp. z oo, kurios registruota buveinė yra Staniewicka g. 12, 03-310 Varšuva, įtraukta į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą, kurį tvarko Varšuvos sostinės Varšuvos apylinkės teismas, Nacionalinio teismų registro 13-asis komercinis skyrius. KRS numeriu 0000758346, būdamas įgaliotas internetinių seminarų metu pristatytų produktų platintojas Lenkijoje, toliau – Organizatorius.
1.5 Dalyvis – tai bet kuris fizinis asmuo, dalyvaujantis webinaruose (mokymuose).
1.6 Registracija – tai veiksmas, kurį dalyvis imasi norint dalyvauti webinare, kurį sudaro savanoriškas anketos užpildymas svetainėje ir dalyvavimo webinare patvirtinimas paspaudus organizatoriaus atsiųstą nuorodą.

Organizatoriaus teisės
2.1 Organizatorius pasilieka teisę keisti datą arba atšaukti mokymų kursą atsitiktinių įvykių atveju ir dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių. Šie veiksmai negali būti pagrindu pareikšti jokias dalyvių pretenzijas.

Registracijos procesas
3.1 Registracija atliekama tinkamai užpildžius registracijos formą, kuri bus prieinama kiekvieną kartą, kai dalyvis įves tam tikrą internetinio seminaro temą, Svetainėje. Dalyvavimo webinare patvirtinimas ir vienu metu pradėjimas vyksta paspaudus Organizatoriaus elektroniniu būdu atsiųstą nuorodą dalyvio registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4 Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga
4.1 Asmens duomenų bazės administratorius yra Stovaris Sp. z o.o. ul. Staniewicka 12, 03-310 Varšuva.
4.2 Vartotojas, pateikdamas savo asmens duomenis registracijos formoje, pareiškia, kad:
4.2.1. jie yra teisingi,
4.2.2. jie sutinka, kad Administratoriui savanoriškai pateiktus ir išsiųstus duomenis (1997-08-29 Asmens duomenų apsaugos aktas, 1997 m. Įstatymų leidinys Nr. 133) Organizatorius tvarkytų webinaro paslaugos ir rinkodaros tikslais. tikslai.
4.3 Kiekvienas vartotojas turi teisę susipažinti su savo duomenimis, taip pat teisę juos taisyti ir reikalauti juos ištrinti. Norėdami tai padaryti, kreipiamasi paštu adresu Stovaris Sp. z o.o., Staniewicka g. 12, 03-310 Varšuva arba elektroniniu paštu šiuo el. pašto adresu: biuro@stovaris.pl.
4.4 Dalyvio prašymas Organizatoriui ištrinti registracijos formoje pateiktus duomenis nulems, kad tolesnis Paslaugos teikimas Paslaugai bus neįmanomas dėl techninių priežasčių, todėl prilygsta Dalyvio paskyros ištrynimui.

5. Dalyvio įsipareigojimai
5.1. Dalyvis įsipareigoja naudotis Paslauga laikydamasis galiojančių Lenkijos įstatymų, socialinių ir papročių normų, šių taisyklių nuostatų ir etiketo taisyklių, o ypač
a. veikti taip, kad nebūtų pažeistos kitų Dalyvių teisės,
b. neperleisti tretiesiems asmenims teisės naudotis paskyra Paslaugoje,
c. peržiūrėti visus galimus šių Taisyklių ir nuostatų pakeitimus ir su jais susipažinti.

6. Privatumo politika
Atitinkamos nuostatos skelbiamos svetainėje stovaris.pl

7 Naudojimosi sąlygos
Atitinkamos nuostatos skelbiamos svetainėje stovaris.co.uk

8 Atsakomybė
8.1 Organizatorius neatsako už jokius Paslaugos veikimo sutrikimus, nepriskirtinus Organizatoriui arba atsiradusius dėl nenugalimos jėgos arba neleistino Dalyvių ar trečiųjų šalių kišimosi, o ypač už bet kokį jose saugomų duomenų praradimą.
8.2 Organizatorius numato, kad Paslaugoje pateikiami mokymo kursai yra tik informacinio pobūdžio ir Organizatorius neprisiima atsakomybės.
a. už bet kokią žalą, atsiradusią dėl mokymų metu pateiktos informacijos netikslumų, atsiradusių ne dėl Organizatoriaus aplaidumo ar blogos valios;
b. už bet kokią žalą, padarytą dėl mokymų atšaukimo ar atidėjimo;
c. už bet kokią žalą, padarytą dėl Dalyvio asmens duomenų atskleidimo teisės aktų nustatyta tvarka ir Dalyvio sutikimu.

9 Skundai
9.1 Kiekvienas Dalyvis turi teisę pateikti skundą dėl Paslaugos veikimo.
9.2 Skunde turi būti nurodyta:
– skundą pateikusio asmens vardas ir pavardė;
– Skundo dalyko aprašymas su pagrindimu;
– Pašto adresas.
9.3 Skundai pateikiami paštu Webinaro organizatoriaus buveinės adresu. Skundo padavimas yra sąlyga pretenzijoms Organizatoriui pareikšti.
9.4 Pretenzijas, kuriose nurodyti aukščiau nurodyti duomenys, Organizatorius išnagrinėja per 14 (žodžiais: keturiolika) darbo dienų nuo jų gavimo. Atsakymai į skundus siunčiami registruotu paštu.
9.5. Organizatorius pasilieka teisę pratęsti 9.4 punkte nurodytą terminą. 9.5. Organizatorius pasilieka teisę pratęsti 9.4 punkte nurodytą terminą tuo atveju, kai skundo nagrinėjimas reikalauja papildomų paaiškinimų arba susiduriama su kliūtimis dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių (įrangos gedimų, interneto tinklo gedimų ir pan.).
9.6 Be to, Organizatorius numato, kad skundo nagrinėjimas gali pareikalauti papildomų Vartotojo paaiškinimų – tokių Vartotojo paaiškinimų pateikimo laikas kiekvieną kartą pratęsia skundo nagrinėjimo terminą.
9.7 Organizatoriaus sprendimas sprendžiant skundą yra galutinis.

10. Techniniai reikalavimai internetiniams seminarams
10.1. Techninių reikalavimų aprašą rasite www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
10.2. Techninės pastabos dėl Paslaugos veikimo siunčiamos adresu biuro@stovaris.pl

11 Baigiamosios nuostatos
11.1 Su šio internetinio seminaro nuostatais galima susipažinti Organizatoriaus biure ir interneto svetainėje www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
11.2 Organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti Nuostatus, jei tai neturi įtakos dalyvavimo Webinare sąlygomis.
11.3 Asmenys, neatitinkantys nei vieno iš šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų arba pateikę melagingą informaciją, į Webinarą neįleidžiami.
11.4. Organizatorius neatsako už:
11.4.1. Netinkamas www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ naudojimas
11.4.2. Webinaro dalyvių netinkamo www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ naudojimo pasekmės.
11.4.3. Prieigos prie interneto svetainės pertraukos www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
11.4.4. Dalyvio netinkamas GetResponse platformos naudojimas.
11.5 Siųsdamas registracijos formą Dalyvis patvirtina, kad sutinka su šiose Taisyklėse esančiomis Webinarų taisyklėmis.
11.6 Klausimais, kurių neapima šios sąlygos ir sąlygos, taikomos atitinkamos Lenkijos įstatymų nuostatos.
11.7 Nuostatai įsigalioja 2019-04-01.

Peržiūrėkite visą mūsų renginių ir internetinių seminarų sąrašą: