Select Page
Susisiekimo forma
Jei jus domina mūsų pasiūlymas, naudokite žemiau esančią formą ir užduokite klausimą mūsų specialistui.

Garantijos sąlygos

Prekės pirktos iš Stovaris Sp. z o.o., turinčio gamintojo, turinčio įgaliotųjų aptarnavimo punktų tinklą Lenkijoje, garantiją, reikėtų kreiptis tiesiai į šiuos punktus.

Atitinkamų aptarnavimo centrų adresai nurodyti „Garantijos ir garantinio laikotarpio lentelėje“.

Kai kurioms mūsų parduodamoms prekėms tiesiogiai taikoma garantija.

Toliau pateikiamos bendrosios garantijos sąlygos, kurias teikia Stovaris Sp. z o.o. (toliau – „Stovaris“):

 • Parduotoms prekėms Stovaris suteikia garantiją ne ilgesniam nei terminas, nurodytas „Garantijos ir garantinių terminų lentelėje“, skelbiamoje www.stovaris.pl.
 • Garantija apima atsakomybę už prekės trūkumus.
 • Garantija netaikoma, jei Pirkėjas apie defektą žinojo įsigytos prekės gavimo metu.
 • Skundžiamas prekes Pirkėjas savo rizika ir lėšomis gali pristatyti asmeniškai arba išsiųsti į Stovario buveinę.
 • Dėl nekokybiškų prekių siuntimo į Stovarį būtina iš anksto susitarti su Stovario aptarnavimo skyriumi.
 • Stovario aptarnavimo skyrius patvirtins Jūsų prašymo priėmimą, suteikdamas specialų numerį (RMA Nr.).
 • Stovaris įsipareigoja skundus išnagrinėti per 14 (žodžiais: keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo nekokybiškos prekės gavimo momento. Išimtiniais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas, jei tai neįmanoma dėl nuo Stovaris nepriklausančių priežasčių.
 • Skundas gali būti nagrinėjamas vienu iš šių būdų:
  ištaisyti defektą,
 • prekės pakeitimas identiškomis prekėmis be defektų,
 • prekės keitimas į kitą ne prastesnių parametrų prekę tuo atveju, jei reklamuojamos prekės gamyba baigta,
 • atsisakyti sandorio ir grąžinti už prekę sumokėtą sumą.
 • Išsprendus pretenziją, prekės gali būti atiduotos Stovario biure arba išsiųstos atgal Pirkėjui, tokiu atveju
 • transportavimo išlaidas apmoka Stovaris.
 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti, kaip atsiimti prekes.
 • Prekes Pirkėjas turi gauti per 2 (žodžiais: du) mėnesius, skaičiuojant nuo skundo išnagrinėjimo dienos.
 • Pasibaigus šiam terminui, Stovaris turi teisę likviduoti prekes nemokėdamas jokios kompensacijos.
 • Skundo procedūra neapima: techninės ir programinės įrangos diegimo ir priežiūros.
 • Garantija netaikoma prekėms:
 • natūraliai vartojami daiktai, t. y. vartojimo reikmenys,
 • su pažeistomis Stovaris arba gamintojo plombomis,
 • su neįskaitomais serijos numeriais,
 • nesuderinamumas, atsiradęs dėl techninių pakeitimų, naujovių ir standartų po pardavimo datos,
 • netinkamai naudojamas, prižiūrimas ar laikomas,
 • mechaniškai, elektra, termiškai ar chemiškai pažeistas,
 • pristatytas į Stovarį be tinkamos apsaugos.
 • Stovaris neatsako už jokią žalą, padarytą praradus duomenis laikmenose ir saugojimo įrenginiuose.Stovaris neatsako už jokią atsitiktinę, netiesioginę, specialią bet kokios rūšies žalą (įskaitant neribotą pelno praradimą ar bet kokius finansinius nuostolius), kurie gali atsirasti dėl prekių naudojimo ar negalėjimo naudoti. Taip pat netaikoma bet kokia atsakomybė, kuri gali kilti dėl trečiųjų šalių pretenzijų.
  Nepagrįsto skundo atveju Stovaris gali apmokėti Pirkėją skundo nagrinėjimo išlaidas.
  Stovaris turi teisę pasirinkti, kaip nagrinėti skundą.